Saturday, 20 October 2012

Teori Personaliti

Perlu tak kita belajar teori personaliti? Untuk apa kita perlu belajar teori personaliti? sebagai manusia yang hidup bermasyarakat sudah semestinya  kita perlu memahami individu-individu di sekeliling kita..betul tak.. tak kiralah bakal kaunselor ataupun sesiapa..kalau semua orang dapat memahami personaliti orang lain mesti masyarakat kita hidup aman damai kan..Meh kita belajar sikit teori personalaiti..

TEORI  CARL  JUNG  (ANALITIKAL)

LATAR  BELAKANG
      Lahir  antara  1870  -  1961
      Hubungan  dengan  tua  banyak  mempengaruhi  personaliti
      Ayahnya  seorang  paderi,  banyak  belajar  dari  ayahnya
      Banyak  keinginan  tidak  dikongsi  bersama  dengan  ayahnya
      Kurang  mesra  dengan  ‘parent’,  duduk  seorang  bermain  dengan  anak  patung, timbul  perasaan  sedar  atau  tidak  sedar
      Tenaga  psikik,  tidak  berfokus  pada  seks  semata-mata
      Tenaga  kreatif,  untuk  superioritI,  guna  bahagian  timbul  asas  Carl  Jung
      Bapa
·   Paderi
·   Kuat  pegangan  agama
·   Hubungan  yang  rapat  dengan  Carl  Jung
·   Banyak  pelajari  kehidupan  ayahnya
·   Banyak  keinginan  Carl  Jung  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  bapanya
      Ibu
·   Suri  rumah
·   Bermasalah  (mental  disorder)
·   Perlakuan  ibunya  sentiasa  berubah
·   Carl  Jung  keliru  dengan  sikap  ibunya
·   Tingkah  laku  sangat  mempengaruhi  Carl  Jung
      Kekecewaan  dengan  sikap  ibu  bapanya,  Jung  kurang  berminat  dengan  kehidupan  realiti  (alam  sedar)
      Beralih  kepada  alam  sedar  -  mimpi  dan  fantasi
      Ada  masalah,  Jung  menyelesaikan  dengan  mimpi  dan  fantasinya

TENAGA  PSIKIK  (LIBIDO)
      Libido  tenaga  kehidupan  yang  umum  bukan  dalam  bentuk  seksual  seperti  yang  diutarakan  oleh  Freud
      Konsep  Libido  sangat  luas  dan  sebagai  tenaga  kehidupan  yang  tidak  dapat  dibezakan
      Tenaga  Libido
·   Dalam  bentuk  seksual
·   Tingkah  laku
·   Kreatif
·   Ke  arah  superioriti
      Carl  Jung  membataskan  penggunaan  Libido  dalam  2  cara
·   Sebagai  penyebaran  dalam  kehidupan
·   Sebagai  tenaga  yang  menyelaras  dalam merangsang  personaliti  seseorang  yang  dipanggil  ‘psikik’
      Melalui  tenaga  ‘psikik’  -  aktiviti  psikologikal  -  merasa,  berfikir  dan  perasaan  dapat  ditonjolkan
      Bila  seseorang  menggunakan  tenaga  psikik  yang besar  dalam  sesuatu  idea  -  ia  memerlukan  nilai  tenaga  psikik  yang  tinggi  dan  dapat  mempengaruhi  seseorang
      Contoh  :  Tenaga  psikik  -  timbul  dalam  fikiran  untuk  bergaul  -  automatik  digunakan
      Digunakan  untuk  kegiatan  dan  dalam  sesuatu  situasi

3  PRINSIP  LIBIDO
1.      Prinsip  berlawanan
      Tenaga  Psikik  -  setiap  keinginan  atau  perasaan  ada  lawannya,  bangkangannya  atau  antitesis  ini.  Konflik  di  antara  polariti  ini  merupakan  penggalak  utama  semua  tingkah  laku  dan  penjana  semua  tenaga.
2.      Prinsip  persamaan
      Tenaga  yang  dikembangkan  dalam  mewujudkan  beberapa  keadaan
      Tidak  hilang  tetapi  diubah  ke  bahagian  lain  personaliti
      Persamaan  -  tenaga  yang  dipindahkan  ke  bahagian  baru  mestilah  mempunyai  psikik  yang  sama
      Prinsip  persamaan  -  tenaga  diedarkan  semula  dalam  personaliti  secara  berterusan
3.      Prinsip  Entropi
      Terdapat  keseimbangan  atau  equilibrium  dalam  personaliti  tersebut
      Sekiranya  dua  keinginan  atau  kepercayaan  berbeza  dalam  intensiti  atau  nilai  psikik  tenaga  akan  disalirkan  dari  kuat  ke  lemah
      Secara  idealnya,  personaliti  tersebut  mempunyai  peredaran  tenaga  psikik  yang  sama  aspeknya

STRUKTUR  PERSONALITI
1.      Ego
2.      Alam  tidak  sedar  peribadi
3.      Alam  tidak  sedar  himpunan
4.      Pesona  (Topeng)
5.      Anima  dan  Animus
6.      Bayangan
7.      Sikap  (introversi,  ekstroversi)
8.      Fungsi  (memikir,  intuisi, merasa,  deria)
9.      Kendiri

Personaliti
      Segala  peristiwa  yang  mengandungi  pelbagai  system  yang  berbeza  tetapi  berinteraksi  sesame  sendiri.  Personaliti  terjelma  melalui  alam  sedar  iaitu  penyesuaian  terhadap  dunia  luar  dengan  dunia  alam  tidak  sedar  iaitu  penyesuaian  terhadap  dunia.

Ego  (Akal, bagaimana  seseorang  itu  berfikir)
      Pusat  alam  sedar
      Bertanggungjawab  bagi  cara  kita  berfikir,  merasa,  mengamati  dan  mengingati  semula
      Yang  memberi  rasa  kesinambungan  dan  identiti
      Yang  wujud  dan  menjadi  asas  bagi  kita  mengamati  dunia  dan  diri  kita  sendiri

Alam  Tidak  Sedar  Peribadi
      Banyak  pengalaman  dalam  kehidupan
      Di  mana  pengalaman  itu  mempunyai  persamaan  dan  akan  dihimpunkan  bersama  dan  menjadi  bertambah  kompleks  (susah)
      Contoh  :  Himpunan  perasaan,  persepsi-persepsi,  juga  kenang-kenangan
      Di  antara  kompleks-kompleks  (masalah  yang timbul / terkumpul)  :
      Semua  kompleks  (masalah)  ini  akan  ditekan  atau  direpresikan  ke  alam  tidak  sedar  sehingga  mengganggu  kehidupan  individu  kerana  kompleks  (masalah)  tersebut  boleh /  akan  muncul  ke  alam  sedar

Alam  Tidak  Sedar  Himpunan
      Pengalaman  yang  berkisar  (suku  bangsa,  keturunan  dan mitos)
      Yang  diwarisi  sejak  zaman  berzaman
      Pengalaman  ini  melalui  proses  evolusi  sejak  zaman  berzaman  dan  manusia  memendam  warisan  itu  ke  dalam  lubuk  alam  tidak  sedar  individu
      Hati  (cara  berfikir)  -  mempengaruhi  tingkah  laku.  Contoh  :  keturunan  Raja  Jambal  tidak  boleh  makan  rebung  buluh  -  nanti  sakit / umur  tidak  panjang  (mati)

Pesona  (Topeng  Muka)
      Ada  dua  iaitu  peribadi  dan  social
      Topeng  yang  dipakai  bagi  mencerminkan  personaliti  dan  mengikut  kehendak  dan  norma  masyarakat
      Seeorang  boleh  memainkan  semua  peranan  bagi  memenuhi  semua  kehendak  masyarakat  tetapi  kadang-kadang  gagal  memenuhi  keperluan  sendiri
      Bila  gagal  memakai  topeng  sebenar,  seseorang  itu  akan  kehilangan  erti  atau  makna  dalam hidupnya

Anima  dan  Animus
      Anima  -  lelaki  yang  mempunyai  ciri-ciri  keperempuanan
      Dengan  adanya  ciri-ciri  ini  dalam  diri  lelaki  :  dapat  memahami  orang  perempuan
      Animus  -  perempuan  yang  mempunyai  ciri-ciri  kelakian
      Dapat  memahami  orang  lelaki
      Anima  dan  Animus  penting  bagi  lelaki  dan  perempuan

Bayangan
      Arkitaip  yang  jauh  terpendam  di  dalam  lubuk  alam  tidak sedar  kolektif  (himpunan)  mempunyai  2  sifat  utama.  Di  dalamnya  terdapat:
·   Ciri-ciri  primitif  dan  kebinatangan  yang  ingin  kita  nafikan
·   Ciri-ciri  kreatif  jika  tidak  dihidupkan  akan  mati  begitu  sahaja
      Bila  berhadapan  dengan  bayangan  -  ego  akan  memainkan  dua  peranan  :
·   Mengarah  dan  mengawal  bayangan  agar  naluri-naluri  kebinatangan  itu  menjad  jinak  dan  tertib  supaya  ia  dapat  berinteraksi  dengan  sewajarnya  dengan  orang  lain
·   Menggalakkan  bayangan  akan  melahirkan  keupayaan  dan  kreativiti  yang  dimilikinya  agar  kehidupan  individu  menjadi  lebih  seronok
      Akal  mempengaruhi  bakat  dan  menyebabkan  keseronokan

Kendiri
      Merupakan  satu  yang  sangat penting  bagi  seseorang  individu.  Melalui  konsep  ini,  kita  akan  melihat  gambaran  bagaimana  matlamat  yang  ada  pada  individu  tersebut
      Berkait  rapat  dengan  matlamat  dan  harapan  individu
      Kesatuan  individu  secara  keseluruhan  -  kesepaduan  yang  utuh  (perlakuan  dan  tingkah  laku  pertuturan)
      Biasanya  konsep  kendiri  akan  dicapai  pada  peringkat  pertengahan  umur  (30-40  tahun :  pada  masa  ini  sudah  memiliki  semuanya ;  keluarga,  harta  dll)
      Konsep  kendiri  yang  ada  pada  individu  tersebut  akan  mendorong  manusia  memikirkan  masa  depan  mereka
      Melambangkan  kendiri  masing-masing
      Kendiri  merupakan  tenaga  pendorong  yang  utama  pada  individu  tersebut

Sikap
      Ekstroversi  (Terbuka)
·   Suka  bergaul
·   Pemikiran  terbuka
·   Suka  berorganisasi
·   Kreatif
·   Berani  membuat  keputusan
      Introversi  (Tertutup)
·   Pendiam
·   Pemalu
·   Suka  menyimpan  rahsia
·   Suka  bersendirian
·   Suka  fikirkan  hal-hal  peribadi

Fungsi  Psikologi
      Deria  (amat),  Intuisi  (gerak  hati  -  sebab  -  akibat)
      Merasa,  intuisi,  kreatif,  lebih  suka  kepada  ketidaksedaran

PERINGKAT  PERKEMBANGAN  PERSONALITI
1.      Zaman  Kanak-Kanak
      Bermula  dari  lahir  -  remaja  merupakan  zaman  yang  senang  dilalui
      Kanak-kanak  itu  tidak  dapat  mengecam  hal-hal  kompleks
      Banyak  dipengaruhi  oleh  ibu  bapanya.  Ibu  bapa  yang  menentukan  dan  mencorakkan  personaliti  anak-anak  mereka
      Ego  mula  berfungsi  apabila  anak-anak  dapat  membezakan  dirinya  dengan  orang  lain  dan  objek  persekitaran
      Sifat  ketidaksedaran  kanak-kanak  lebih  kepada  kolektif  bukan  personal  (alam  tidak  sedar  himpunan)
      Contoh  :  “Jangan  masuk  ke  dalam!  Ada  hantu!”

2.      Zaman  Remaja
      Dari  alam  fantasi  kepada  membuat  keputusan  sendiri
      Mula  memikirkan  aktiviti  seperti  menamatkan  pendidikan,  memulakan  kerjaya,  berkahwin  dan  berkeluarga
      Tahap  ini  kesedaran  mereka  dikatakan  manusia  kukuh
      Matlamat  hidup  untuk  mencapai  cita-cita  kejayaan  dalam  hidup
      Tahap  yang  mencabar  untuk  mencapai  kesempurnaan  dalam  hidup  dan  kesempurnaan  keperibadian  mereka

3.      Peringkat  Pertengahan  Umur  (35 - 40)
      Akan  mengalami  tahap  krisis  personaliti
      Personaliti  telah  mantap  dari  segi  kerjaya,  perkahwinan  dan  kemasyarakatan
      Masa  peralihan  -  sebelum  ini  banyak  guna  tenaga  melakukan  aktiviti  kehidupan  tetapi  pada  tahap  ini  ia  menjadi  kurang  bertenaga  dan  mempersoalkan  makna  kehidupan
      Focus  hidup  menjadi  spiritual,  bertafakur  dan  tidak  memikirkan  tentang  kebendaan

4.      Zaman  Ketuaan
      60  tahun  ke  atas
      Kecenderungan  untuk  kembali  kepada  alam  tidak  sedar  (nyanyuk)
      Pusingan  hidup  akan  berakhir  dengan  kematian
      Sensitif
      Zaman  keseoranganKESIMPULAN
      Personaliti  introvert  dan  ekstravert
      Campuran  jenis  dan  fungsi  individu
      Jenis-jenis  personaliti  -  merasa,  berfikir,  intuisi  (gerak  hati)  dan  deria
      Perasaan  alam  tidak  sedar  peribadi  dan  kompleks-kompleks  serta  alam  tidak  sedar  himpunan  yang  ada  dalam  diri  seseroang  boleh  digembleng  bagi  menghasilkan  kendiri  yang  sihat  boleh  menuju  ke  arah  nirwana  kendiri.
      Anima  dan  Animus  dieksploitasikan  untuk  kebakan  individu
      Banyangan  yang  mempunyai  dua  sifat  dapat  diekploitasikan  (primitive  dan  kreatif)
      Aspek  yang  terdapat  dalam  system  personaliti  hendaklah  disedari  dan  dikenali  agar  membantu  individu  membentuk  kendiri  dengan  lebih  baik.


TEORI  ABRAHAM  MASLOW  (HUMANISTIK)

1.      Latar  Belakang
2.      Pandangan  Terhadap  Manusia
3.      Perkembangan  Personaliti  -  Teori  Hierarki
4.      Ciri-ciri  keperluan
5.      Lima  Keperluan  Hierarki
6.      Ciri-ciri  Manusia  Mencapai  Kesempurnaan  Kendiri
7.      Faktor-faktor  Manusia  Gagal  Mencapai  Kesempurnaan

PENGENALAN
      Pelapor  kepada  psikologi  kemanusiaan
      Dalam  teorinya  menerima  tentang  adanya  tenaga  manusia  untuk  berkembang  dengan  sihat  (humanistik)
      Maslow  mengkritik  Freud  tentang  teori  yang  dikemukakan  oleh  Psikologi  Behaviorisme  dan  tingkah  laku  (Psikoanalisis)
      Contoh  :  Maslow  mengkritik  Freud  tentang  tanggapannya  terhadap  konflik  yang  tidak  disedari.
      Memandang  manusia  dengan  penuh  “optimistik”
      Menurut  Maslow :  dengan  mengkaji  manusia  yang  tidak  normal  iaitu  yang  terganggu  jiwa  dan  emosinya.

LATAR  BELAKANG
      Lahir  1  April  1908  di  Brooklyn, New  York
      Anak  sulung  daripada  7  orang  adik-beradik
      Keluarga  Maslow  adalah  imigran  Yahudi  dari  Rusia  yang  miskin  dan  mempunyai  tahap  pendidikan  rendah
      Maslow  hidup  dalam  keadaan  keseorangan,  kekecewaan  dan  tidak  menyeronokkan.
      Mengalih  perhatian  kepada  buku
      Maslow  membesar  tanpa  kasih  sayang  dari  kawan-kawan,  beliau  sering  disingkirkan  oleh  kawan-kawannya.
      Masalah  persekitaran  luar  rumah  dan  faktor  keluarga  mempengaruhi  kehidupannya

PERHUBUNGAN  DENGAN  KELUARGA
Hubungan  dengan  AYAH
      Bapanya  bernama  Samuel,  kaki  botol,  kaki   perempuan
      Menganggap  Maslow  bodoh  dan  hodoh
      Dalam  keluarga,  Maslow  dipanggil  “Abe”
      Dalam  perjumpaan  keluarga  besar-besaran,  ayahnya  mencaci  Maslow  budak  bodoh
      Memberi  kesan  mendalam  dan  mempengaruhi  imej  kendirinya

Hubungan  dengan  IBU
      Ibunya  bernama  Rose
      Perangai  ibunya  lebih  teruk  daripadanya  bapanya
      Ibunya  selalu  menghukum  Maslow  walaupun  kesalahan  kecil  (mental  disorder)
      Mengancam  diri  Maslow  atas  nama  Tuhan
      Maslow  menyifatkan  ibunya  seorang  perempuan  yang  jahil,  dingin,  bermusuhan,  tidak  mempunyai  kasih  sayang  dan  mendatangkan  kegilaan  kepada  anak.
      Ibunya  yang  tidak  tahu  menguruskan  rumah  tangga
      Neurotik  psikotik
      Contoh  1  :  Ibunya  sanggup  mengunci  makanan  di  dalam  peti  sejuk  bila  ia  marah  pada  Maslow,  mangga  di  peti  sejuk  akan  dibuka  bila  hatinya  sejuk.
      Contoh  2  :  Maslow  terjumpa  2  ekor  kucing,  dibawanya  balik  ke  rumah  untuk  dibela  tetapi  dibunuh  ibunya  dengan  menghentakkan  kepala  kucing  ke  dinding.

PANDANGAN  TERHADAP  MANUSIA
      Teori  kemanusiaan  Maslow  melihat  manusia  dengan  pandangan  yang  optimistik
      Maslow  percaya  pada  kebebasan.  bagi  Maslow,  manusia  perlu  mempunyai  kebebasan  untuk  menjadi  sempurna  dan  dapat  mencapai  makna  hidup.  Dengan  adanya  kebebasan,  kita  dapat  mencapai  atau  menentukan  pilihan  atau  erti  kehidupan.
      Keperluan  yang  dimiliki  manusia  adalah  diwarisi  tetapi  tingkah  laku  untuk  mencapai  adalah  dipelajari :
      Maslow  percaya  bahawa  personaliti  manusia  adalah  unik  (bagaimana  cara  seseorang  manusia  mencapai / memenuhi  keinginan  adalah  berbeza  dengan  individu  yang  lain)
      Maslow  mengakui  pentingnya  pengalaman  di  zaman  awal  kanak-kanak  dalam  membentuk  perkembangan  personaliti  mereka  kemudiannya,  tetapi  ia  tidak  percaya  bahawa  kita  adalah  mangsa  kepada  pengalaman  ini.
      Abraham  Maslow  menekankan  bahawa  warisan  kita  pada  dasarnya  adalah  baik,  tetapi  beliau  juga  tidak  menafikan  akan  wujudnya  kejahatan  bukanlah  sebahagian  dari  kehidupan  tetapi  disebabkan  oleh  persekitaran  yang  tidak  sempurna.

Kesimpulannya
      Berdasarkan  teori  Abraham  Maslow  ini,  manusia  itu  sesungguhnya  bersifat  baik  dan  berpandangan  positif.

PERKEMBANGAN  PERSONALITI  TEORI  HIERARKI  KUMPULAN
      Teori  Abraham  Maslow  dikenali  sebagai  Teori  Hierarki  Keperluan  (Hierarchy  Of  Need  Theory).  Teori  ini  mempamerkan  5  keperluan  tingkah  laku  yang  mempengaruhi  dan  mengarahakan  tingkah  laku  manusia.  Susunan  keperluan  tersebut  adalah  :
1.      Keperluan  fisiologi
2.      Keperluan  keselamatan
3.      Keperluan  kaish  sayang
4.      Keperluan  penghargaan  kendiri
5.      Keperluan  kesempurnaan  kendiri
      Maslow  menerangkan  segala  keperluan  itu  sebagai  “semulajadi”  yang  bermakna,  “kualiti  yang  diperturunkan  secara  biologi  yang  kuat  pengaruhnya  terhadap  tingkah  laku”.  Bagaimanapun  segala  keperluan  ini  dapat  dihapuskan  melalui  proses  pembelajaran,  tuntutan  budaya  oleh  ketakutan  dengan  menyetujuinya.
      Sesungguhnya  segala  keperluan  ini  diwarisi  sejak  lahir,  tetapi  tingkah  laku  untuk  memenuhi  segala  keinginan  ini  adalah  dipelajari  dan  menyebabkan  tingkah  laku  ini  berbeza  dari  seseorang  dengan  seorang  yang  lain.
      Keperluan  paling kuat  (utama)  kepada  keperluan  yang  lemah.  Keperluan  ini  adalah  keperluan  yang  mesti  dipenuhi  sebelum  keperluan  pada  peringkat  yang  lebih  tinggi  diberi  keutamaan.
      Tidak semua  keperluan  itu  dipenuhi  pada  masa  yang  sama  secara  umumnya.  Hanya  satu  keperluan  yang  akan  mendominasi  personaliti  kita.  Keperluan  yang  satu  ini  akan  bergantung  kepada  keperluan  yang lain  yang  telah  dipenuhi.

Ciri-ciri  Keperluan  Maslow
Maslow  menghuraikan  ciri-ciri  dan  fungsi  keperluan  seperti  berikut:
      Keperluan  yang  terletak  paling  bawah  dalam  senarai  hierarki  adalah  keperluan  yang  paling  perlu  diberi  keutamaan  dan  keperluan  yang  paling  tinggi  dalam  hierarki  adalah  keperluan  yang  paling  lemah.
      Keperluan  yang terletak  pada  bahagian  atas  hierarki  hanya  timbul  setelah  segala  keperluan  fisiologi  dan  keperluan  keselamatan  dipenuhi.
      Keperluan  yang  paling  atas  tidak  penting,  boleh  ditangguhkan,  ianya  tidak  menimbulkan  krisis  tetapi  apabila  keperluan  yang  paling  bawah  tidak  dipenuhi / ditangguh  akan  menimbulkan  krisis  dan  menimbulkan  pelbagai  masalah.  Keperluan  peringkat  bawah  ini  adalah  sebagai  “deficit  atau  deficiency  needs”
      Begitu  penting,  maka  keperluan  kepada  memenuhi  keperluan  tersebut  boleh  ditangguhkan.  Ini  kerana  kegagalan  memenuhi  keperluan  pada  peringkat  akhir  menyebabkan  seseorang  itu  kecewa.
      Sungguhpun  keperluan  peringkat  atasan  tidak  begitu  penting  dipenuhi  untuk  kehidupan, namun ia  menyumbang  kepada  perkembangan  kehidupan.  Jika  keperluan  peringkat  atasan  ini  dapat  dipenuhi  atau  dipuaskan,  maka  didapati  bahawa  hidup  akan lebih  panjang  dan  menambahkan  kecekapan  biologi.  Atas  alasan  ini,  Maslow  menekankan  keperluan  peringkat  atasan  sebagai  keperluan  “Growth  Need”.
      Memenuhi  keperluan  peringkat  atasan  ini  memberi  faedah  kepada  aspek  biologi  dan  psikologi.
      Memenuhi  keperluan  peringkat  atasan  memerlukan  keadaan  atau  suasana  luaran  dari  sudut  sosial,  ekonomi,  politik  yang  unik  dan  harmoni.  Sebaliknya  memenuhi  kepuasan  peringkat  bawahan  tidak  bergantung  kepada  suasana  atau  faktor  luaran.
      Suatu  keperluan  ini  tidak  semestinya  dipenuhi  dengan  sepenuhnya  sebelum  sesuatu  keperluan  lain  dalam  hierarki  menjadi  penting  atau  dipenuhi.
      Dalam  kajiannya,  Maslow  menerangkan  bahawa :
1.      85%  kepentingan  fisiologi  yang  mesti  dipenuhi
2.      70%  keperluan  keselamatan
3.      50%  keperluan  kasih  sayang
4.      40%  keperluan  penghargaan  kendiri
5.      10%  keperluan  kesempurnaan  kendiri

Keperluan  Fisiologi
      Keperluan  utama  bagi  manusia  seperti  makanan,  minuman,  rehat,  tidur  dsb.
      Peringkat  Pertama  yang  perlu  dipenuhi  oleh  semua  orang
      Sekiranya  keperluan  ini  tidak  dipenuhi,  maka  keperluan  lain  tidak  dapat  dicapai.
      Lebih  bersifat  biologikal.

Keperluan  Keseluruhan /  Keselamatan
      Keinginan  kepada  kestabilan, pergantungan,  perlindungan,  bebas  dari  rasa  takut  dan  bimbang.
      Sangat  diperlukan  pada  masa  kanak-kanak
      Bagi  orang  dewasan  keselamatan  penting – bebas  dari  rasa  takut – dengan  mengadakan  peraturan  dan undang-undang  dalam  masyarakat.
      Tidak  dapat  capai, ia  akan  membahayakan  individu  tersebut.

Keperluan  Kasih  Sayang
      Kanak-kanak  yang  telah  merasa  selamat  dalam  persekitarannya  mengalih  kepada  orang  tua  atau  ahli  keluarga.
      Ramaja – mendapat  kasih  sayang  dengan  mendapat  penerimaan  dari  sahabat  dan rakan sebaya.
      Keperluan untuk  dihargai  sukar  untuk  dicapai  terutama  keadaan  masyarakat  yang  sentiasa  berubah.
      Perubahan  tempat  tinggal,  tempat  belajar  menyebabkan individu  akan  memenuhi  keperluan  tersebut  dengan  pelbagai  cara.  Contoh :  masuk  atau  jadi  ahli  persatuan.
      Jika  tidak dipenuhi -  gelisah,  kecewa,  tidak  tenteram  yang  menyebabkan  gangguan  emosi.
      Membentuk  manusia  dengan  sempurna.

Keperluan  Penghargaan  Kendiri
      Pengiktirafan  tentang  diri  sendiri
      Penghormatan  dari  orang  lain
      Ingin  dikenali  dan  mendapat  kedudukan  sosial
      Dapat  kemasyhuran
      Keperluan  penghargaan  kendiri :
1.      Penghargaan  terhadap  diri  sendiri
2.      Penghargaan  yang  diberikan  oleh  orang  lain
      Jika  dipenuhi  -  timbul  keyakinan  dan  lebih  berdikari
      Menjadi  produktif
      Tetapi  jika  keperluan  ini  tidak  dipenuhi :
1.      Rasa  rendah  diri  dan  takut
2.      Sentiasa  meminta  pertolongan
3.      Tidak  bermanja
4.      Tidak  berkeyakinan
5.      Suka  melihat  kekurangan
6.      Takut  dikritik  orang  lain

Keperluan  Kesempurnaan  Kendiri
      Keperluan  paling  atas
      Keperluan  ini  merangkumi :
1.      Kebolehan  menggunakan  sepenuhnya  potensi
2.      Bakat  dan  kebolehan
      Kegagalan  ini  akan  menyebabkan  rasa  kehilangan,  kecewa  dan  terkilan.

CIRI-CIRI  MANUSIA YANG  MENCAPAI  KESEMPURNAAN  KENDIRI
      Mempunyai  persepsi  yang  jelas  dan  reality
      Penerimaan  terhadap  diri sendiri, orang  lain  dan  persekitaran
      Kespontanan  (kebijaksanaan)  suka  mempermudah  dan  berkecuali
      Berdedikasi  terhadap  sesuatu  sebab  (matang)
      Penikmatan  -  menikmati  pengalaman  hidup  walaupun  mudah  dan  asas.
      Minat  untuk  bersosial
      Memerlukan  kepada  hak  diri
      Toleransi  dan  dapat  menerima  orang  lain
      Kreativiti  dan  keaslian
      Penolakan  terhadap  tekanan  sosial

FAKTOR  MANUSIA  GAGAL  MENCAPAI  KESEMPURNAAN  KENDIRI
      Semakin  tinggi  kedudukan  dan  keperluan  dalam  susunan  hierarki,  semakin  lemah  dan  sukar  untuk   mencapainya.
      Corak  atau  amalan  pendidikan  yang  dterima  oleh  seseorang  individu.  Contohnya : orang  lelaki  disuruh  menerima  nilai-nilai  kelembutan  (kewanitaan)  menyebabkan  ianya  tidak  berkembang  dengan  sepatutnya.
      Kawalan  yang  keterlaluan  ke  atas  kanak-kanak
      Faktor  Jonah  Kompleks  iaitu  perasaan  takut  atau bimbang  dengan  keupayaan  diri  sendiri.  Individu  itu  takut  untuk  mengembangkan  potensi  yang  ada  pada  dirinya.


TEORI  &  PERKEMBANGAN  PERSONALITI

Pengenalan
      Cabang  ilmu  psikologi  -  ilmu  yang  dipelajari  tentang  tingkah  laku  manusia
      Bidang  personaliti  memberi  tumpuan  kepada  dua  perkara:
                                i.            Diri  individu  secara  keseluruhan
·   Luaran  bukan  ukuran  sebenar
·   Jangan  lihat  separuh
·   Personaliti  :  2  kategori
                              ii.            Perbezaan  antara  individu

Konsep  Personaliti
      Merujuk  kepada  kemahiran  sosial
·   Personaliti  seseorang  dinilai  melalui  cara  seseorng  berjaya  mendapatkan  tindak  balas  positif  dari  orang  lain  dalam  pelbagai  situasi.
      Personaliti  sebagai  kesan  yang diberikan  oleh  seseorang  tentang  dirinya  kepada  orang  lain.  Merujuk  kepada  penilaian  yang  dibuat  terhadap  seseorang.

PERSONALITI
      Berasal  dari  Bahasa  Latin  Persona  atau  Personalitas.
Pesona  =  Topeng  (merujuk  kepada  luaran  seseorang)
      Sebenarnya  personaliti  memberi  pengertian  termasuklah  ciri-ciri  kualiti  dalaman  dan  luaran  seseorang.
      Carl  Jung  berpendapat :
“Sepanjang  kehidupan  manusia,  ia  selalu  memakai  topeng  untuk  menutupi  kelemahannya”.


Definisi  PERSONALITI
      Mischel  :  susunan  pola  tingkah  laku  manusia  yang  disesuaikan  dalam  kehidupan
      Manninger  :  apa-apa  yang  sebenarnya  yang  menghuraikan  tentang  seeorang.
      Maddi  :  berkaitan  dengan  pemikiran,  mental-emosi  dan  tingkah  laku  seseorang.
      Warren  dan  Charmichael  :  organisasi  dinamik  dalam  diri  individu  yang  terdiri  daripada  sistem  psikologikal  dan  fizikal  yang  menentukan  penyesuian  diri  kepada  persekitarannya.
      Eysenk  :  keseluruhan  tingkah  laku  sesuatu  organisma  yang  meliputi  perangai,  intelek,  peribadi  dan  bentuk  badan  yang  stabil.
      H.C  warpen  :  adalah  segenap  organisasi  mental  dari  manusia  pada  semua  peringkat  dari  perkembangannya.  Ini  mencakupi  setiap  peringkat  karektor  manusiawinya,  intelek,  sifat,  ketrampilan,  moral  dan  segenap  sikap  yang  telah  terbentuk  sepanjang  hidupnya.

Persoalan  Yang  Berkaitan  Dengan  Personaliti
Bila  kita  ingin  mengkaji  individu  secara  mendalam,  kita  perlu  mengetahui  3  perkara :
 1. Apakah  personaliti  individu  tersebut?
 2. Bagaimana  ianya  menjadi  tersebut?
 3. Mengapa  ia  mempunyai  tingkah  laku  sedemikian?

Isu  Yang  Berkaitan 
      Falsafah  hidup
      Isu  faktor  dalaman  dan  luaran
      Alam  sedar / tidak  sedar
      Isu  yang  berkaitan  dengan  diri
      Pengaruh  masa lampau  terhadap  pengaruh  tingkah  laku
      Perhubungan  antara  kognisi,  perasaan  dan  tingkah  laku

Manfaat  Mempelajari  Teori  Perkembangan  Personaliti
1.      Diri
      Dapat  maklumat  dan  memahami  diri  sendiri
      Dapat  memperbaiki  diri  sendiri  (introspeksi)

2.      Orang  Tua
      Cara  layani  anak  dengan  baik
      Untuk  memahami  sikap  dan  bakat  anak-anak
      Hindarkan  perasaan  tidak  puas  hati  anak
      Kunci  kebahagian  keluarga

3.      Suami  isteri
      Untuk  saling  mengenali  peribadi  antara  suami  isteri
      Saling  dapat  memahami  keperluan  dan  keinginan  kedua-dua  pihak
      Elakkan  pertengkaran  dan  perselisihan

4.      Jiran  tetangga
      Memahami  jiran  lebih  dekat
      Saling  mengenali  peribadi  tetangga

5.      Pendidikan
      Mengenali  sifat  orang  yang  dididik
      Pelayanannya  mudah  diterima
      Bina  bakat / kegemaran  anak  didik
      Dapat  menolong  dan  dapat  memperlakukan  anak  didik
      Dapat  mengajar  dengan  cara  yang  betul.
      Menolong anak  didik  menjadi  seorang  yang  matang  dan  bertanggungjawab
      Elak  timbul  konflik  antara  guru  dengan  anak  didik  (guru  tidak  berwibawa)

Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Personaliti
      Faktor  Baka  -  dalaman
·   Keadaan  fizikal
·   Emosi
·   Bentuk  tubuh  badan
      Rakan  sebaya
      Sosial  budaya
      Media  massa
      Faktor  pemakanan

Ciri-ciri  Individu  Yang  Matang

P.  Tillich
      Individu  yang  matang
·   Memiliki  keberanian  untuk  hidup
·   Bersifat  serius,  tekun  dan  mempunyai  rasa  tanggungjawab
·   Boleh  menerima  kenyataan  hidup
      Pemikiran  yang  matang  mempengaruhi  pemikiran

Erik  Hamburger  Erikson
      Memiliki  organisasi  usaha  yang  efektif  untuk  mencapai  tujuan  hidupnya
      Dapat  menerima  realii/  kenyataan  dunia  secara  tepat
      Bertanggungjawab,  bertoleransi  dan  mampu  berdikari
      Memiliki  hubungan  interpersonal  dan  intrapersonal  yang  baik  kerana  tidak  egois,  tidak  mencurigai  orang  lain  dan  mampu  mempertahankan  diri

Marie  Johada
      Individu  yang  menguasai  lingkungan  secara  efektif
      Individu  yang  memperlihat  secara  keseluruhan  dari  segenap  keperibadiannya
      Individu  yang  memperlihat  secara  tepat  dunia  lingkungannya  dan  dirinya  sendiri
      Mampu  untuk  mandiri  tanpa  banyak  menuntut  kepada  orang  lain

Corpersmith
      Orang  yang  mempunyai  kendiri  yang  positif
      Hubungan  baik  dengan  orang  lain
      Mempunyai  cir-ciri  kepimpinan
      Tidak  bergantung  kepada  orang  lain  untuk  mendapatkan  pengakuan
      Mempunyai  motivasi  yang  tinggi
      Sikap  bertolak  ansur
      Memilki  daya  kreativiti  yang  tinggi

Shoben
Individu  yang  matang  dan  memiliki  mental  yang  sihat  adalah  digambarkan  dengan  sifat-sifat  berikut:
      Gembira
      Bersikap  iptimistik  dan  memiliki  keyakinan  diri
      Sanggup  menikmati  pekerjaan  dan permainan
      Suka  mencintai  dan  dicintai
      Mempunyai  matlamat  hidup  dan  mempunyai  komitmen  dalam  mengejar  cita-cita
      Tidak  memperlihatkan  emosinya  secara  ekstrim
      Mempunyai  self  insight
      Dapat  membuat  ramalan  yang  baik  terhadap  persekitaran
      Memiliki  tanggungjawab  sosial
      Sanggup  menerima  cabaran  hidup  baik  ianya  kesenangan,  penderitaan,  kesusahan,  bencana  dan  lain-lain.


TEORI  ERICH  FROMM

1.      Latar  belakang
2.      Pandangan  Fromm  terhadap  manusia
3.      Dilema  asas  manusia
      Pengasingan  daripada  alam semulajadi
      Era  terakhir  kestabilan
4.      Mekanisme  Psikik  untuk  mendapat  keselamatan
5.      Perkembangan  personaliti  kanak-kanak
6.      Keperluan  psikologi  manusia
7.      Ciri-ciri  sosial  dalam  masyarakat.

LATAR  BELAKANG
      Lahir  1900  di  Frankfurt,  German
      Keluarganya  keturunan  Yahudi  ortodoks
·   Bapanya  ahli  perniagaan
·   Datuknya  paderi  Yahudi
·   Bapa  saudaranya  ahli  Talmud  (penulis  undang-undang  Yahudi  tradisi  Yahudi)
      Masa  kanak-kanak  minat  dalam  pembelajaran  agama  terutama  mengenai  nilai-nilai  moral  yang  terkadung  kitab  lama  (Old  Testament)
      Dipengaruhi  dengan  tradisi  dan  persoalan  Yahudi  dan  masalah-masalah  emosi  yang  dialami  oleh  seseorang  dalam  kumpulan  minority.
      Memutuskan  hubungan  organisasi  keagamaan  dan  mengelakkan  dirinya  “atheistic  mystic”  iaitu  tidak  mempercayai  kewujudan  Tuhan.

Pengalaman  Dan  Personaliti
      Kehidupannya  semasa  kanak-kanak  di  rumah  tidak  menyeronokkan.  Perhubungan  tegang.
·   Bapa  memiliki  perasaan  tidak  menentu,  curiga  dan  tertekan  (moody)
·   Ibunya  sering  mengalami  gangguan  perasaan
      Fromm  menganggap  dirinya  sebagai  kanak-kanak  “neurotic  yang  tiada  toleransi”  (tidak tenteram  fikiran)
      Umur  12  tahun  “peristiwa  yang  mengejutkan”  di  mana  wanita  25  tahun  (seorang  pelukis)  berhenti  kerja  untuk  menjaga  bapanya yang  duda,  tua  dan  uzur.  Bila  ayahnya  (pelukis)  meninggal,  wanita  tersebut  sanggup  membunuh  diri  dan  mewasiatkan  supaya  jenazahnya  dikuburkan  bersama  ayahnya  dalam  satu  keranda  (Erich  Fromm  tidak  dapat  menerima  hakikat  bagaimana  wanita  muda  sanggup  bersama  seorang  lelaki  tua  yang  tidak  menarik)
      Erich  Fromm  beranggapan  personaliti  manusia  adalah :
“daripada  pengaruh-pengaruh  sosial,  ekonomi,   politik  dan  sejarah  di  mana  masyarakat  yang  bermasalah  berpunca  daripada  manusia  yang  bermasalah”
      Personaliti  adalah  dibentuk:
·   Bersama  dasar  pandangan  dalaman
·   Dicorakkan  oleh  pengalaman-pengalaman  sendiri  (pegangan  yang  berbeza  maka  timbul  personaliti  yang  unik)
·   Diperkuatkan  oleh  dasar  empirical- pemahaman  dalam  erti.
      1922  dapat  ijazah  Doktor  Falsafah  di  Universiti  Heidelberg
      Kahwin  dengan  Frieda  Reichmann  pakar  analisa  -  10  tahun  tua  daripadanya
      1930  -  menulis  artikel  tekanan  sosio-ekonomi  memberi  kesan  kepada  sahsiah  seseorang.
      1934  pergi  ke  Amerika  Syarikat  -  Chicago  untuk  bekerja  dengan  Karen  Horney  dan  mengadakan  hubungan  sulit.
      1980  meninggal  dunia.

Buku-buku  Tulisan  Erich  Fromm
 1. Escape  From  Freedom  (1941)
 2. Man  For  Himself  :  An  Inquiry  The  Psychology  Of  Ethics  (1974)
 3. The  Sane  Society  (1955)
 4. The  Heart  Of  Man  :  Its  Genius  For  Good  Or  Evil  (1964)
 5. Revolution  Of  Hope  :  Towards  A  Humanized  Technology  (1968)
 6. To  Have  Or  To  Be (1976)
PANDANGAN  FROMM  TERHADAP  MANUSIA
 1. Gambaran  yang  optimistic  terhadap  manusia
      Menurut  Fromm  manusia  dibentuk  oleh  ciri-ciri  masyarakat,  politik  dan  ekonomi.  Walaupun  begitu,  dorongan-dorongan  ini  tidak  sepenuhnya  membentuk  tingkah  laku  manusia.
      Percaya  bahawa  manusia  mempunyai  bakat  dan  kecenderungan  untuk  membesar,  berkembang  dan  mengenal  pasti  potensi  diri  yang  merupakan  matlamat  utama  kehidupan.
 1. Kegagalan  untuk  mencapai  potensi  diri  yang  telah  ditetapkan  menggambarkan  kegagalan  kita  dalam  mencapai orientasi  produktif  iaitu hasil  daripada  kesedihan  dan gangguan  mental.
      Manusia  yang  suka  melihat  kelemahan  pada  manusia  lain
 1. Manusia  adalah  makhluk  yang  unik  dan  keunikan  manusia  memungkinkan  manusia  mempunyai  identiti
      Beliau  tidak  mementingkan  sama  ada  manusia  itu  baik  atau  jahat  tetapi  berkemungkinan  menjadi  jahat  sekiranya  gagal  mengenal  pasti  potnsi-potensi  diri.
      Manusia  dapat  mencapai  tahap  yang  harmoni  dan  bersepadu  tetapi  akan  menjadi  sedih  di  atas  kegagalan  kita  untuk  menepatinya.
 1. fromm  mengutarakan  satu  bentuk  masyarakat  yang  ideal  dipanggil  “Sosialisasi  Komuniti  Humanistik”  menggambarkan :
      masyarakat  yang  penuh  dengan  kasih sayang  dan  persaudaraan
      perpaduan  sesame  manusia  yang  perlu  ada  masa  kini.

DILEMA  ASAS  MANUSIA
      Mengenai  kebebasan  vs  keselamatan
      Buku  pertama  dari  Erich  Fromm  “Lari  Dari  Kebebasan”  mengupas  pandangan  batasan  manusia.  Manusia  yang  berjaya  menikmati  kebebasan  akan  merasa :
·   Lebih  kesunyian
·   Merasa  tidak  penting
·   Pemindahan  hak
·   Contoh  :  perempuan  simpanan  -  kebebasan  dari  segi  harta  tapi  lama-kelamaan  mereka  akan  merasa  kesepian.
·   Sebaliknya  mereka  yang  kurang  menikmati  kebebasan  mempunyai  perasaan  dimiliki  dari  rasa  selamat.
      Fromm  menyatakan  bahawa  orang  yang  hidup  di  abad  20  mempunyai  lebih  banyak  kebebasan  tetapi  dari  sudut lain  “mereka  berasa  lebih  jauh  lebih  keseorangan,  kesepian,  terasing  dan  tidak  bermakna”.
      Mengasingkan  diri  dari  persekitaran.
·   Konsep  ini  diinterpretasi  oleh  Fromm  dari  tamadun  Barat
·   Manusia  sedar  tentang  diri  dan  dunia  mereka
·   Melalui  belajar  manusia  memperolehi  pengetahuan  masa  lalu
·   Melalui  imaginasi,  manusia  dapat  melihat  masa  depan  dan  masa  kini.
·   Oleh  sebab  manusia,  mempunyai  kesedaran  yang  jelas  serta  kebolehan  untuk  menyesuaikan  diri  dengan  persekitaran.

Era  terakhir  kestabilan
      Zaman  pertengahan  (400 – 1400)  merupakan  era  terakhir  kestabilan,  keselamatan  dan  keupayaan.
      Masa  di  mana  tiada  kebebasan  kerana  system  orang  dalam  masyarakat.  Contoh : orang  kaya  dalam  kelas  orang  kaya.
      Tiada  mobility  georafi  atau  sosial,  kurang  peluang  pekerjaan,  budaya  sosial  dan  tabiat.
      Walaupun  tidak  bebas  tetapi  mereka  tidak  diasingkan  satu  sama  lain.
      Struktur  sosial  yang  rigid  ini  bermakna  bahawa  kedudukan  seseorang  di  dalam  masyarakat  adalah  jelas.
      Reformasi  Protestant  telah  memusnahkan  kestabilan  dan  keselamatan  dengan  meningkatkan  kebebasan  peribadi.
      Orang  ramai  tidak  mempunyai  pilihan  dan kuasa.


MEKANISME  PSIKIK  UNTUK  MENDAPAT  KESELAMATAN
1.      Authoritarinisme  (Autokratik / Kekerasan)
        i.            Masochistik
      Rendah  diri
      Amat  bergantung  kepada  orang  lain
      Rela  dikuasai  oleh  orang  lain
      Bertingkah  laku  lemah
      Patuh  dan  bergantung  kepada  orang  lain  (dapat  rasa  selamat)
      ii.            Sadist
      Membuat  orang  lain  bergantung  kepada  mereka
      Mengeksploitasikan  orang  lain  dengan  mengambil  apa  saja  yang  dipunyai  oleh  orang  lain
      Suka  melihat  orang  lain  sengsara  dan  menjadi penyebab  kepada  kesengsaraan  itu
      Kesengsaraan  dalam  bentuk  emosi  seperti  malu  dan  terhina

2.      Destructive  (Memusnahkan)
      Usaha  untuk  menghapuskan  ancaman  dari  obejk,  individu  atau  institusi  lain
      Terdapat  dalam  semua  lapisan  masyarakat
      Mereka  menggunakan  ciri-ciri  yang  terdapat  pada  manusia  seperti  rasa  kasih  sayang,  bertanggungjawab.

3.      Automaton  Conformity  (Penghalang  Dengan Orang Lain)
      Penting  dalam  perhubungan  manusia
      Individu  mengurangkan  rasa  kenusyian  dan  tersingkir  dengan  berusaha  menjadi  seperti  orang  lain  dengan  mematuhi
      Menyesuaikan  diri  dengan  peraturan  dan  norma  masyarakat
      Ingin  menjadi sebahagian  masyarakat
      Tindakan  dan  tingkah  laku  sesuai  dengan  kehendak  masyarakat
      Jika  tindakannya  bertentangan  dengan  masyarakat,  mereka  kehilangan  rasa  selamat  dan  pengiktirafan.
PERKEMBANGAN  PERSONALITI  KANAK-KANAK
      Waktu  bayi  :  memperolehi  kebebasan  yang  sedikit  tapi  merasa  selamat  atas  pergantungan  terhadap  ibu  bapa,  ditentukan  oleh  orang  tua.
      Kanak-kanak  :  rasai  kebebasan  yang  diberikan  ibu  bapa,  semakin  kurang  pergantungan  -  semakin  tidak  rasa  selamat.
      Proses  kematangan  :  rasa  terasing,  tidak berupaya  dan  cuba  mendapat  semula  rasa  selamat,  banyak  kebebasan,  kebebasan  vs  keselamatan.
      Mekanisme  perhubungan  digunakan  :  perhubungan  simbiotik,  penarikan  kemusnahan,  kasih  sayang.

Mekanisme  Perhubungan  Antara  Manusia
1.      Perhubungan  Simbiotik
      Mekanisme  -  untuk  memperolehi  keselamatan  dengan  meneruskan  hubungan  rapat  dengan  ibu  bapa  dan  bergantung  kepada  ibu  bapa  mereka.
      Kanak-kanak  menjadi  sebahagian  daripada  orang  tua  mereka
·   “Ditelan”  -  tidak  memperolehi  kuasa  dan  terpaksa  akur  dengan  arahan  atau  perintah  orang  tua.
·   “Menelan”  -  mendapat  kebebasan  atau  kuasa  diberikan  sepenuhnya  kepada  kanak-kanak.  Dapat  keselamatan  dengan  mempermainkan  dan  mengekploitasikan  orang  tuanya.

Kesimpulannya :
Perkaitan  hubungan  simbiotik  adalah  mekanisme  kanak-kanak  untuk  memperolehi  keselamatan  dengan  meneruskan  hubungan rapat  dengan  ibu  bapa  dan  terus  bergantung  kepada  ibu  bapanya.

2.      Penarikan  -  kemusnahan
      Interaksi  ini  adalah  akibat  perhubungan  yang  renggang  dengan  orang  lain
      Fromm  berpendapat
·   Bahawa  hubungan  penarikan  dan  kemusnahan  adalah  perhubungan  ibu  bapa  dan  anak-anak  yang  berbentuk  aktif  dan  pasif.
·   Kelakuan  anak-anak  ditentukan  oleh  kelakuan  ibu  bapanya
·   Contoh  :  ibu  bapa  yang  suka  bertindak  kasar  atau  pemusnah  tidak  akan  dapat  menawan  anaknya  kerana  anak  cuba  menarik  diri  daripada  ibu  bapanya.

Kesimpulannya:
Penarikan  dan  kemusnahan  adalah  mekanisme  kanak-kanak  memperolehi  keselamatan  iaitu  dengan  menjauhkan  diri  dari  ibu  bapanya.

3.      Kasih  Sayang
      Kasih  sayang  adalah  bentuk  perhubungan  ibu  bapa  yang  amat  diinginkan
      Ibu  bapa  menjadikan  serta  menyediakan  peluang  yang  luas  untuk  perkembangan  personaliti  anak-anak  yang  positif  dengan  menghormati  mereka  dan  seimbang  dari  segi  keselamatan  dan  tanggungjawab.
      Akibatnya  kanak-kanak  mereka  tidak  perlu  untuk  mereka  lari  dari  kebebasan  semasa  membesar  dan  mereka  ini  berupaya  untuk  menyayangi  dirinya  dan  juga  orang  lain.

Kesimpulannya:
Kasih  sayang  adalah  berbentuk  interaksi  ibu  bapa  dan  anak  di  mana  ibu  bapa  menghormati  dan  seimbang  dalam  membekalkan  keselamatan  dan  tanggungjawab.
·   Menyesuaikan  diri  dengan  peraturan  dan  norma  masyarakat
·   Ingin  menjadi  sebahagian  dari  masyarakat
·   Tindakan  tingkah  laku  sesuai  dengan  kehendak  masyarakat.

KEPERLUAN  PSIKOLOGI  MANUSIA
      Manusia  adalah  sama  kerana  mereka  mengalami  pengalaman  yang  sama  dan  terpaksa  menerima  hakikat  dalam  kehidupan  ini.
      Hidup  ini  mesti  ada  batas  kerana  kebebasan  mutlak  sebenarnya  tidak  wujud
      Oleh  itu,  manusia  bergantung  antara  satu  sama  lain  tetapi  dalam  masa  yang  sama  akan  merasa  keseorangan.
      Contoh  :  hidup – mati,  bebas  dan bertanggungjawab  dan  sedar  akan  kekuatan  diri.

Jenis  Keperluan  Psikologi  Manusia
1.      Rangka  rujuk  orientasi  dan  pengabdian
      Rangka  rujuk  orientasi  sebagai  peta  minda  untuk  kehidupan  sejati  dan  kehidupan  sosial
      Ia  boleh  mengurus  dan  memberi  makna  kepada  pelbagai  masalah  kehidupan
      Rangka  rujuk  orientasi  kita  diturunkan  oleh   ibu  bapa
      Orientasi  kita  :  tradisional,  keagamaan  dan  saintifik
·   Hidup  yang  bermakna
·   Mengelakkan  seseorang  terpinggir  atau  kesunyian

2.      Berhubungan
      Bergantung  pada  orang  lain
      Memerlukan  perhubungan  dengan  orang  lain,  untuk  lebih kreatif
      Dalam  perhubungan  -  makostik  dan  sadist
      Perhubungan  yang  bermakna  ialah  memiliki  perasaan  kasih  sayang  matang
      Mengambil  berat  hal  orang  lain
      Penghormatan  melibatkan  penerimaan  orang  lain
      Bertanggungjawab

3.      Asal  usul
      Keperluan  mengekalkan  pertalian  silaturahim  supaya  tidak  terputus
      Keinginan  kita  berbalik  kepada  asal  usul  begitu  kuat  hingga membantutkan  perkembangan  diri  sendiri.
      Bagi  Fromm,  kita  perlu  bebas  dari  tekanan / cengkaman  masa  silam
      Kita  perlu  memberi  kasih  sayang  untuk   hubungan  bukannya  melakukan  hubungan  kerana  terpaksa.

4.      Identiti
      Kesedaran  bahawa  setiap  individu  memiliki  sifat  yang  berbeza
      Sedar  kekuatan  atau  kelemahan  diri  sendiri  supaya  kita  jadi  produktif
      Elak  pengikuti  atau  meniru  orang  lain  kerana  ia  tidak  kekal  dan  diri kita  akan  hilang  jati diri.

5.      Kesatuan
      Diri  individu  adalah  kesatuan  (sebati  dengan  alam  semulajadi)  dan  boleh  menghayati  alam  haiwan
      Untuk  mencapai  kesatuan,  kita  perlu  meningkatkan  kewarasan  (kebijaksanaan)  dan  kasih  sayang
      Kepercayaan  pada  agama  adalah  cara  membentuk  kesatuan  dan  mengelak  manusia  bersifat  kehaiwanan.

6.      Melangkaui  (Transcedence)
      Menjadi  orang  yang  kreatif  dan  produktif
      Kita  perlu  mengatasi  kepasifan  yang dimiliki
      Untuk  kreatif  kita  perlu  cintai  diri  kita  dan  orang  lain.

7.      Keberkesanan
      Bertindak  untuk menyelesaikan  perkara  yang  perlu  diselesaikan
      Cara  ini  membuktikan  kita  melakukan  sesuatu  yang  berguna
      Sebab  dunia  ini  sangat  mempengaruhi  kita

CIRI-CIRI  SOSIAL  DALAM  MASYARAKAT
      Fromm  mendefinisikan  personaliti  sebagai  “keseluruhan  ciri  psikik  yang  tersdia  diwarisi  dan  didapati  (dipelajari)  oleh  individu  dan  inilah  yang  menyebabkan  mereka  berbeza”.
      Fromm  mengemukakan  sejumlah  jenis-jenis  karektor  yang  terkandung  dalam  setiap  tingkah  laku.

      Fromm  membezakan  di  antara :
Orientasi  Produktif
Orientasi  Tidak  Poduktif
      Adalah  idea  dalam  perkembangan  manusia
      Contoh  adalah  Biophilous  dan  Being
   Adalah  saluran  atau  jalan  yang  tidak  sihat  yang  berkaitan  dengan  dunia.
   Contoh  :  jenis  karektor  yang  menerima
a.       Eksploitasi
b.      Menyorok
c.       Pasaran
d.      Pembinasaan
e.       Having

Menerima
      Orang  yang  mempunyai  ciri  orientasi
      Mengalami  sumber  kebaikan  datang  dari  luar  dirinya
      Mempercayai  bahawa  cara  mendapatkan  sesuatu  yang  diinginkan  islah  dengan  menerima  tidak  kira  yang  dikehendaki   itu  kebendaan,  kasih sayang  ilmu  atau  keseronokkan  dari  luar.
      Bersifat  bergantung
      Lebih  suka  menyetujui  permintaan  orang
      Lebih  gemar  disayangi  daripada  menyayangi
      Suka  menerima  daripada  memberi

Eksploitasi
      Mengalami  sumber  kebaikan  dari  luar
      Bukan  setakat  menerima  tetapi  mendapatinya  dengan  jalan  penipuan  atau  memaksa
      Setiap  yang  diinginkan  mesti  didapati  dengan  apa  cara  sekalipun  sama  ada  mencuri,  mengeksploitasi  suasana.
      Dalam  masa  yang  sama  bersikap  cemburu,  marah  atau  agresif.
      Contoh  :  jika  orang  lain  memiliki  barang  yang  lebih  baik  darinya,  individu  ini  akan  mencuba  memperolehi  juga.

Menyorok
Memperolehi rasa  selamat  :
      Dengan  banyak  meyorok  (menyimpan)
      Tingkah  laku  ini  tidak  kepada  pemilikan  wang  atau  kekayaan  tetapi  emosi  dan  pemikiran
      Gemar  menyendiri  dan  melindungi  daripada  gangguan  luar.

Pasaran  (marketing)
Ciri  orientasi  pasaran :
      Merupakan  keunikan  dunia  moden  yang  menggunakan  pertukaran  wang  dengan  barangan  sebagai  tulang  belakang  ekonomi
      Bekalan  dan  permintaan  menentukan  nilai  sesuatu  barangan  bukan  kegunaannya
      Manusia  yang  berorientasikan  pasaran  menganggap  diri  mereka  seperti  barangan  pasaran  yang boleh  dijual  beli  mengikut  kuasa  pasaran
      Mereka  merupakan  barangan  yang  hendak  dijual  mengikut  trend  pasaran  tanpa  memikirkan  tentang  makna  dan  nilai  harga  diri.

Pembinasaan  (Necrophilous)
Ciri  orientasi  ini:
      Begitu  tertumpu  kepada  kematian,  memikirkan  berpanjangan  soal  kematian  dan  mengangungkan  kematian
      Mendapatkan  keseronokkan  dengan  hal-hal  penjahanaman  dan  kematian
      Contohnya  pembunuhan  dan  peperangan  yang  mencerminkan  ciri-ciri  Necrophilous  yang  masih  berterusan


Produktif
      Melibatkan  keseluruhan  hubungan  dengan  dunia  dari  segi  kewarasan  dan  kasih  sayang
      Tidak  terlalu  memikir  yang  praktikal  dan  kejayaan  tetapi  keinginan  untuk  menyalurkan  kebaikan  bagi  kemanusiaan.
      Keupayaan  berfikiran  secara  produktif  membolehkan  “manusia  berfikir,  bertindak,  merasai  dan  melakukannya  dengan  kesedaran  terhadap  makna  kehidupan”.
      Seorang  manusia  akan  matang  dan  bersepadu  menghargai  kehidupan  dan  menyalurkan  kehidupan  dengan  mengalami  kegembiraan.

Biopilhous  (Biophilous  Orientation)
      Kongruen  dengan  orientasi  poduktif
      Mengambil  berat  mengenai  perkembangan  dan  pertumuhan  dalaman  seseorang
      Cintakan  kehidupan  dan  minat  untuk berkembang  kreatif
      Cuba  mempengaruhi  orang  lain  dengan  kasih  sayang,  alasan  dan  contoh  bukan  dengan  secara  paksa  dan  kekuasaan.
      Mengambil  berat  mengenai  perkembangan  kendirinya  dan  orang  lain.
      Seorang  yang  berpandangan  jauh.

Having
      Menggambarkan  pengertian  dan  makna  kehidupan  seseorang  terkandung  dalam  penampilannya
      Terlalu  atau  bersifat  peribadi
      Fromm  mempercayai  bahawa  orang  ini  melihatkan  penampilan  kebendaan  seperti  kereta,  pakaian,  rumah  atau  intan  permata  tetapi  juga  dari  segi  pandangan  atau  pendapat.


Being
Karektor  ini  mentafsirkan  dirinya:
      Siapa  dia  sebenarnya  (bukan  apa  yang  dimilikinya)
      Tidak  ingin  berlumba  (bertanding)  dengan  orang  lain  kerana  penampilannya  bukan  untuk  membandingkan  dengan  orang  lain
      Personaliti  mereka  bersifat  penyayang,  suka  bekerjsama  dan  gemar  hidup  secara  produktif  dengan  orang  lain.


No comments:

Post a Comment